Mäntyrinne on 7-paikkainen lastensuojelun laitoshoidon yksikkö, jonka hoito ja kuntoutus on suunnattu neuropsykiatrisen kirjon ja käytöshäiriöllä oireileville lapsille. Mäntyrinteellä on kaksi osastoa, mikä mahdollistaa tarvittaessa arjen rauhoittamisen ja toimimisen pienemmissä ryhmissä. Otamme vastaan 7-17 vuotiaita lapsia, jotka ovat huostaanotettuja, kiireellisesti tai avohuollon tukitoimin sijoitettuja.

Mäntyrinteen tilat sijaitsevat Tyrnävän Temmeksellä, hyvien kulkuyhteyksien varrella. Tilat on remontoitu vuoden 2016 aikana. Jokaiselle lapselle on käytössä valmiiksi kalustettu huone, jonka lapset voivat sisustaa itsensä näköisiksi.
Kahdessa pienemmässä oleskelutilassa lapsilla on mahdollisuus käyttää tietokonetta ja pelata pelikonsoleilla. Isossa oleskelutilassa vietetään aikaa ja katsellaan koko porukalla televisiota ja
elokuvia, sekä askarrellaan ja pelataan pelejä. Sauna ja takkahuone sijaitsevat erillisessä rakennuksessa Mäntyrinteen pihapiirissä.

Arki Mäntyrinteellä

Lapselle esitellään yksikön säännöt ja omaohjaajat tulovaiheessa. Jokaisella lapsella on kaksi omaohjaajaa, jotka ovat lapsen lähimmät aikuiset.

Lapsen tulessa Mäntyrinteelle luomme hänelle selkeän ja säännöllisen päivä- ja viikkorytmin, joka luo turvallisuuden tunnetta ja tukee kuntoutumista. Vuorokautta rytmittävät mm. säännölliset herätykset ja nukkumaanmenoajat, ruokailuajat sekä omassa huoneessa vietettävä ”hiljainen tunti”, joka mahdollistaa jokaiselle rauhoittumishetken ja mahdollisuuden esimerkiksi koulutehtävien tekoon omassa rauhassa.

Maanantaisin pidettävässä yhteisöpalaverissa käymme läpi esille tulevia asioita ja suunnittelemme tulevaa viikkoa yhdessä lasten kanssa. Lapset saavat muun muassa suunnitella yhdessä ohjaajien kanssa viikon ruokalistaa, esittää toiveita arkeen ja suunnitella erilaisia toimintoja.

Mäntyrinteellä harjoitellaan mm. sosiaalia taitoja, henkilökohtaisesta hygieniasta ja itsestä huolehtimisen taitoja, oman huoneen ja asuinympäristön siistinä pitämistä sekä huolehtimista henkilökohtaisista ja yhteisistä tavaroista. Vapaa-ajan harrastukset ovat keskeinen osa Mäntyrinteen toimintaa. Pyrimme mahdollisuuksien mukaan vastaamaan lasten yksilöllisiin toivomuksiin. Teemme monenlaisia retkiä ympäri vuoden lähelle ja kauemmas. Osallistumme aktiivisesti myös lähiympäristön tapahtumiin.

Me näemme mahdollisuuden jokaisessa ihmisessä 

Mäntyrinteellä lapsia kohdellaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, kuitenkin ottaen huomioon heidän yksilölliset tarpeet ja kyvyt. Erityisen tärkeänä Mäntyrinteellä pidetään aikuisten ja lasten välistä ystävällistä ja kunnioittavaa kohtaamista sekä fyysistä koskemattomuutta. Uskomme, että voimme asettaa rajat struktuurin ja vuorovaikutuksen keinoin lasta ja perhettä yhteistyöhön haastaen.

Jälkihuolto

Mäntyrinteen pihapiirssä on yhdistyksen rivitaloyksiöitä, joissa nuorella on turvallista harjoitella itsenäistymistä tuttujen aikuisten lähellä. Omaohjaaja tukee, opastaa ja neuvoo nuorta arjen askareissa ja asioiden hoitamisessa. Mäntyrinteen henkilökunta on nuoren käytössä ympärivuorokauden tarpeen vaatiessa.

Mäntyrinteellä työskentelee sosiaali-, terveyden ja kasvatusalan ammattilaisia muun muassa sosionomeja, yhteisöpedagogeja, lähihoitajia, lasten- ja nuorten erityisohjaajia ja perheterapeutti.

Mäntyrinteen lastensuojeluyksikkö
Petäjäsuvannontie 3 D
91950 Temmes

Palvelupäällikkö (paikkakyselyt)
Merja Isomaa
p. 044 5767 006

Ohjaajat: p. 044 5767 043

Katso esite tästä

Katso tästä omavalvontasuunnitelma

Scroll to Top