”Me näemme mahdollisuuden jokaisessa ihmisessä”

PELTOLAN työ- ja päivätoiminnassa on käytössä esteettömät käsityö- ja puutyötilat, päivätoimintatila, kuntosali, pesula ja rentoutus- sekä toimistotiloja. Harrastustoimintana mm. kuntosali-, luovan toiminnan kerho , POPPI-kuoro ja ORKESTERI-ryhmä. Ahkerassa käytössä on myös mm. pallomeri, kuntoiluvälineet ja vieripyörä.

KAIKKIEN KYVT ESIIN JA KÄYTTÖÖN
Työ- ja avotyötoiminnassa käyvät itsenäisesti tai vanhempien luona asuvat kehitysvammaiset, Antintalon asukkaat ja Mankilankartanon tukiasukkaat. Yksilöllisen ohjauksen sekä aitojen työtehtävien avulla edistetään omatoimisuutta ja toimintakykyä sekä harjoitellaan avotyössä ja työsuhteisessa työssä ja opiskelussa tarvittavia valmiuksia ja työelämän pelisääntöjä.

UUSIA ELÄMYKSIÄ JA  KÄSILLÄ TEKEMISEN TAITOA JA ILOA
Työtoiminnassa työtaitoja ja erityislahjoja kehittävää toimintaa, jossa vahvistetaan asiakkaan osallisuutta ja vaikuttamista sekä harjoitellaan päätöksentekoa ja omien mielipiteiden ilmaisua. Työpäiviin sisältyy työkykyä ylläpitävää toimintaa kuten uintia, jumppaa, kuntosalia, lenkkeilyä, patikointia, pyöräilyä ja hiihtoa sekä retkiä.

Työtehtävät suunnitellaan taitojen ja kiinnostuksen mukaan mielekkäiksi ja ”oikeiksi” työtehtäviksi, joissa koetaan työn tekemisen ja onnistumisen iloa. Työtoiminnassa valmistettuja käyttö- ja lahjaesineitä tehdään tilaustöinä ja myyntiin Peltolaan ja lähialueen yhteismyyjäisiin. Lisäksi järjestetään kahvilatoimintaa, pesulapalveluja, kuntosalipalveluja ja kokous- ja kuntosalitilojen vuokrausta.

Työtoimintatehtäviä ovat mm.

 • Piha- ja puutarhatyöt sekä kiinteistöhuoltotyöt
 • Käsityötuotteiden valmistus ja entisöinti (mm. puu-, tekstiili- ja pajutyöt )
 • Rakennustyöt (remontit, roskakatokset, aidat, tuulimyllyt ym.)
 • Kotitalous- ja kodinhoitotyöt  (salaattien teko, pöytien kattaus, tiskaus)
 • Kahvion pito ja leivonta
 • Pesula- ja siivoustyöt (pyykkipalvelu tilauksesta)
 • Korjaus- ja huoltotyöt, muuttoapu
 • Kierrätys- lajittelu- ja kuljetustehtävät
 • Toimistotyöt ja silppurointi
 • Asiointi- ja avustustehtävät
 • Polttopuiden sahaus yms.
 • Jokaiselle pyritään löytämään sopivia avotyötehtäviä lähialueen yrityksistä

ARKISIN AINA AVOIMET OVET – TERVETULOA !

Työtoiminnan ohjaaja
puh. 044 5767 011 

Päivätoiminnalla tuetaan elämänhallintaa

Päivätoiminta on tarkoitettu lähinnä Pentinkulman ryhmäkodin asukkaille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Tavoitteena on tukea
• asukkaan oman elämän hallintaa
• tarjota asukkaille virikkeitä elämään
• rytmittää arkea.

Päivätoiminta tuo laatua asukkaiden elämään jakamattoman huomion ja erilaisten elämysten kautta. Liikunta on tärkeä osa toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä. Kaiken toiminnan rinnalla kulkee asukkaan kommunikoinnin tukeminen puhetta tukevin ja korvaavin menetelmin.

Ryhmät luodaan asukkaiden tarpeet ja mielenkiinnon kohteet huomioiden hyvinkin yksilöllisesti. Toisinaan tuoksuu pulla, välillä yhteislaulu raikaa ja pihamaalta kiirii kannustushuudot pallopelejä pelatessa.

Aistit ovat hyvin vahvasti esillä päivätoiminnan arjessa. Osa asukkaista nauttii maalaamisesta. Osa erilaisista tuntoaistia herättävistä toiminnoista kuten rentoutuksesta, paperimassan valmistuksesta ja kukkien istutuksesta. Osa asukkaista keskittyy mielellään muisteloihin tai postitustehtäviin (kirjekuorien osoitetarrojen liimaaminen) ja silppurointiin.

Scroll to Top