Päivätoiminnalla tuetaan elämänhallintaa

Päivätoiminta on tarkoitettu lähinnä Pentinkulman ryhmäkodin asukkaille ja muille erityistä tukea tarvitseville henkilöille.

Tavoitteena on tukea
• asukkaan oman elämän hallintaa
• tarjota asukkaille virikkeitä elämään
• rytmittää arkea.

Päivätoiminta tuo laatua asukkaiden elämään jakamattoman huomion ja erilaisten elämysten kautta. Liikunta on tärkeä osa toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä. Kaiken toiminnan rinnalla kulkee asukkaan kommunikoinnin tukeminen puhetta tukevin ja korvaavin menetelmin.

Arjessa on läsnä koko elämän kirjo

Ryhmät luodaan asukkaiden tarpeet ja mielenkiinnon kohteet huomioiden hyvinkin yksilöllisesti. Toisinaan tuoksuu pulla, välillä yhteislaulu raikaa ja pihamaalta kiirii kannustushuudot pallopelejä pelatessa.

Aistit ovat hyvin vahvasti esillä päivätoiminnan arjessa. Osa asukkaista nauttii maalaamisesta. Osa erilaisista tuntoaistia herättävistä toiminnoista kuten rentoutuksesta, paperimassan valmistuksesta ja kukkien istutuksesta. Osa asukkaista keskittyy mielellään muisteloihin tai postitustehtäviin (kirjekuorien osoitetarrojen liimaaminen) ja silppurointiin.

Erilaiset asioiden hoitamiset ja retket kuuluvat myös viikoittaiseen ohjelmaan.