Lakeuden Palveluyhdistys ry:n Viikarit -tilapäishoitoyksikkö toimii ympärivuorokautisesti Peltolan tiloissa Tyrnävällä. Palvelun tarkoituksena on tarjota kehitysvammaisille alle 18-vuotiaille lapsille turvallinen ja virikkeellinen tilapäishoitopaikka omaishoidonvapaiden ajalle. Palveluun ohjaudutaan aina oman kunnan sosiaalityöntekijän tai palveluohjaajan kautta. Tilapäishoidossa on kerralla enimmillään kymmenen lasta. 

Lapsilla on käytössä viisi makuuhuonetta, sekä yhteiset tilat, joissa toimintaa pystytään eriyttämään tarpeen mukaan. Keittiössä ohjaajat valmistavat lapsille lämpimät ateriat ja välipalat.  WC- ja pesutilat soveltuvat hyvin myös liikuntaesteisille. Lapsille hyvin mieluinen paikka on monitoimitila, ja siellä erityisesti pallomeri, joka onkin hyvin ahkerassa käytössä. Aidattu sisäpiha ulkoleikkivälineineen soveltuu hyvin lasten turvallisiin ja virikkeellisiin ulkoiluhetkiin.

Arki Viikareissa

Tilapäishoitoyksikön arjessa noudatetaan säännöllistä päivärytmiä, johon kuuluu ateriat, ulkoilu, leikkiminen, ohjattu virikkeellinen toiminta, hygieniasta huolehtiminen ja lepo. Päiväohjelma on näkyvissä lapsille kuvitettuna. Lapset kuljettavat mukanaan henkilökohtaiset tarvikkeet, kuten vaatteet, apuvälineet ja lääkkeet. Muu materiaali tulee yhdistyksen puolesta.

Tutustumiskäynnit

Ennen tilapäishoidon aloittamista perheillä on mahdollisuus tutustua tilapäishoitoyksikköön. Tutustumisen yhteydessä vanhemmilla on mahdollisuus esittää toiveita samalla kun tutustutaan tiloihin ja henkilökuntaan. Henkilökunta ottaa lapsen ja perheen tausta- ja esitiedot ylös tutustumiskäynnillä. Henkilökunta kiinnittää erityisesti huomiota vanhemman kokemuksiin, mikä toimii heidän lapsensa kohdalla ja mikä ei. Vanhemmat ovat asiantuntijoita oman lapsensa asioissa. Ensimmäiselle tilapäishoitojaksolle lapsen mukaan toivotaan esimerkiksi jokin tuttu turvallisuutta tuova pehmolelu tai vastaava asia.

Tehdään yhdessä mukavia asioita

Lasten omat mielenkiinnon kohteet otetaan huomioon toimintaa suunniteltaessa. Lasten kanssa ulkoillaan, retkeillään, leikitään, piirretään, askarrellaan ja musisoidaan. Erityisen suosittuja juttuja ovat leipomishetket ohjaajien kanssa sekä pallomeressä uiminen. Yksikköön hankittu tablettitietokone on lasten käytössä vuorotellen ja he voivat pelata sillä kehitys- ja ikätasolleen sopivia pelejä. Erilaisia harrastusvälineitä ja leluja hankkimalla lasten motoriikan ja kognitiivisten taitojen kehittymistä voidaan edistää.

Arvot

Viikarit tilapäishoitoyksikössä ohjauksen- ja hoitotyön periaatteisiin kuuluu turvallisuus, omatoimisuus, kokonaisvaltaisuus, jatkuvuus, kulttuurilähtöisyys, oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus. Lisäksi yksikkö toimii Lakeuden Palveluyhdistys ry:n arvojen mukaisesti. Keskeisiä yhdistyksen arvoja ovat yksilöllisyys, yhteisöllisyys ja ystävällisyys.

Itsemääräämisoikeus ja osallisuus 

Viikarit tilapäishoitoyksikössä huomioidaan lapsen kulttuuri- ja uskonnollinen vakaumus sekä itsemääräämisoikeus. Lapsella on muun muassa mahdollisuus syödä aamupalaa myöhemmin, jos hän haluaa nukkua toisia pidempään. Lapset saavat valita toimintoja päiväjärjestyksestä, johon laitetaan vaihtoehtoja. Lapsen kyky ja kehitystaso huomioiden kuunnellaan myös lasten toiveita muun muassa retkien suhteen. Täten lapsen pääsevät osallisiksi ja vaikuttamaan omiin asioihinsa. Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien ja kunnan palveluohjauksen kanssa hoito -ja palvelusuunnitelma, johon kirjataan tavoitteita tilapäishoitojaksoille sekä muun muassa suunnitelma itsemääräämisoikeuden toteutumisesta.

Turvallisuus

Turvallisuutta luodaan muun muassa oikeanlaisilla apuvälineillä, tarkoituksenmukaisilla tiloilla, pysyvällä ja ammattitaitoisella henkilökunnalla sekä kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisella.

Omaohjaajuus

Omaohjaajat on jaettu siten, että he työpareina vastaavat aina saman kunnan lasten asioista. Omaohjaajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan vastaavan ohjaajan kanssa kuntapalavereihin ja laativat vanhempien ja palveluohjaajien kanssa yhteistyössä lasten hoito- ja palvelusuunnitelmia.

Sydämet
Legoleikit muokattu
Pulkka-ajelu
Olohuone

Me näemme mahdollisuuden jokaisessa ihmisessä 

10-paikkainen kehitysvammaisten lasten tilapäishoitoyksikkö

Viikarit toimii Peltolassa osoitteessa Mankilantie 6, Tyrnävä

Tiedustelut ja varaukset

Ts. palvelupäällikkö
Kaisa Haapola


p. 044 5767 044
kaisa.haapola@lakeus.fi

Ohjaajat: p. 044 5767 047

Scroll to Top