Jäniskumpu-projektimme esillä Talentian asiantuntijapäivillä

Toteutimme yhdistyksessämme Jäniskumpu-projektin 2011-2012. Projektin päätavoitteena oli luoda toimintamalli erityishaastavan asiakkaan kotiuttamiseen asumisyksikköön ja rakentaa sapluuna, mitä hyväksi käyttäen myös jatkossa voimme vastata haastaviin asiakastilanteisiin. Projektin keskeisiksi teemoiksi nousi asiakaslähtöisyys, oikea-aikainen puuttuminen sekä vahva tiimityö. Projekti onnistui hyvin sille asetetuissa tavoitteissa ja olemmekin sen myötä saaneet vankkaa kokemusta ja tietotaitoa haastaviin asiakastilanteisiin.

Jäniskumpuprojekti valittiin Talentian hyvä käytäntö- kisan finalistiksi ja olemmekin esittelemässä projektiamme 15.-16.3.2016 Sosiaalialan asiantuntijapäivillä Jyväskylässä. Linkki tapahtuman sivuille:

Voit tutustua Jäniskumpuprojektiin tarkemmin tämän linkin kautta:
https://www.innokyla.fi/web/verstas2393994

Työntekijöiden ja asukkaiden sekä omaisten lyhyitä palautteita ja kommentteja toiminnastamme.